Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-content/plugins/wr-pagebuilder/core/core.php on line 127 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Kommunikasjon med barn og unge i krise | Trøndersk Kompetanse

Kommunikasjon med barn og unge i krise

Kommunikasjon med barn og unge i krise
Vi har lovet å samtale med dem, og det er blitt lovfestet.

Barnekonvensjonen artikkel 12, Barnelova § 31, Barnevernlova § 6.3, Opplæringsloven § 9a
Merk spesielt Helsepersonell-loven § 10A, og Spesialisthelsetjeneste-loven § 3-7a, om barn
som pårørende.

Sted: Clarion Hotel og Kongress. Brattøra, Trondheim.
Tid: Onsdag 10.april, kl. 09.00 – 16.00 (kaffe og registrering fra 08.30).

Målgrupper: Psykologer, Barnevern, Helsepersonell (psykiatri, somatikk, rus)
Kriseteam, Krisesentra, Kriminalomsorg, Politi, PPT, Barnehage, Skole, Interesseforeninger, fosterhjem, foresatte

Kursholder: Psykolog Magne Raundalen, Senter for krisepsykologi, Bergen.
En av Norges mest kjente fagpersoner. Har utgitt flere bøker og faglige artikler, avisartikler og kronikker. Han har jobbet med barn i krise, bl.a. kreftsyke barn, barn som er blitt mobbet og flyktningbarn. Han har brukt sin faglige kapasitet i organisasjoner som UNICEF, Redd Barna og Norsk Folkehjelp. Som president i den norske UNICEF-komiteen har han besøkt krigsherjede land og hjulpet barn som bærer på traumer i forbindelse med krig og konflikt. Han har jobbet med krigsrammede barn både hjemme og ute. Ble i 2000 utnevnt til Kommandør av St. Olavs Orden for sitt arbeid.
Raundalen har arbeidet med foreldreveilednings-programmert til Barne- og familiedepartementet, og ledet i 2012 ekspertutvalget som leverte NOU 2012: «Bedre beskyttelse av barns utvikling.»

Raundalen opererer med 3 grader av kriser:
1.Nasjonale og internasjonale kriser, med sterk mediedekning som angår alle.
Eks. World Trade Center, Tsunamien, Muhammed-tegningene.
2.Nasjonale og internasjonale kriser med sterk mediedekning som angår alle, hvor barn er involvert.
Eks. Baneheia, familiedrap, Utøya, Sigrid-saken, Skolemassakrer.
3.Barn som pårørende: eks. alvorlig syke familiemedlemmer, ulykker, død, selvmord, kriminelle i familien
Barn som offer: eks. alvorlig syk, utsatt for ulykker, overgrep, turbulente skilsmisser, omsorgssvikt
Klassen som pårørende: eks. medelever utsatt for overgrep, sykdom, ulykke, død.

Innhold
• LOVVERKET. Hvordan forholde seg til dette, og ivareta barnets rettigheter.
• FRA BEHOVSBARNET TIL FORSKERBARNET Vårt syn på barn i endring. Respekt for barnas
forstand.
• KRISEPEDAGOGIKK Bedre hjelp til barn som lever under harde vilkår. Oppdage, beskytte og hjelpe
• ULIK GRAD AV KRISER. Hvem skal snakke med barnet, når. Når skal barnet få vite. Hvilke råd bør gis
til omgivelsene. Hvordan skal barnehage, skole, 1.linjen forholde seg til ulike utfordringer.
• PRAKTISKE METODER Den gode samtalen. Myke metoder for bedre kommunikasjon med barn
En progressiv metode når det er som verst. Samtaler med barna på krisesenteret
• KAN VI SNAKKE MED DE ALLER MINSTE Hva skal vi si til en fire-åring? Erfaringer med begrep og bilder.
• SISTE NYTT FRA TRAUMEFORSKNINGEN Om hvorfor det hjelper å sette ord på det
Har hjernen noe den skulle ha sagt? aldersgrupper, barn, ungdom, voksne.

Kurset søkes godkjent av Norsk Psykologforening som 8 timers vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

Pris: Kr. 1750 pr. pers. Inkl. lunsj.
Påmelding: e-post til mari@tronderskkompetanse.no / tlf. 469 22 176. Oppgi fakturaadresse.
Påmeldingsfrist: 13.mars. Påmeldingen er bindende etter denne dato.

Velkommen
www.tronderskkompetanse.no