Andre tjenester

Vi tilbyr psykologisk, pedagogisk, vernepleiefaglig og helsefaglig kompetanse til instanser sombarnehage, skole, boenheter, habilitering, sykehjem.

Utredning av kognitiv funksjon / evneprofil, funksjonbeskrivelse og tiltak, barn og unge i skolen.

Veiledning, kartlegging, utarbeidelse av tiltak og oppfølging, målrettet miljøarbeid vedrørende:

  • Spesifikke, sammensatte og generelle lærevansker,
  • ADD /ADHD, Autimespektrumtilstander, Asperger syndrom, Tourette
  • Non-verbale lærevansker, Atferdsvansker, Psykiske utfordringer
  • Kognitiv svikt, hjerneorganisk sykdom / skade, demenstilstander

Ergonomi. Fysisk utforming av skoler, barnehager, sykehjemsavdelinger demensavdelinger.

Kriseintervensjon. Debrief, intervensjon, veiledning.

Kurs, internundervisning og veiledning innen overnevnte tema.