Andre tjenester

Vi tilbyr også psykologisk, pedagogisk og vernepleiefaglig kompetanse til ulike institusjoner:

• Utredning av kognitiv funksjon / evneprofil, funksjonbeskrivelse og tiltak. Barn / unge.

• Utarbeiding av tiltak, oppfølging, veiledning skole / foresatte, internundervisning / kurs i forhold til; Spesifikke-, sammensatte -, nonverbale- og generelle lærevansker. ADD /ADHD, Autimespektertilstander, Tourette syndrom. Atferdsvansker, barn og unge med ulike psykiske utfordringer i skolen.

• Ulike demenstilstander. Veiledning, miljømessige tiltak, målrettet miljøarbeid, interne kurs.

• Kriseintervensjon, debrief, intervensjon, veiledning av personell, interne kurs.