Tidligere kurs

KOGNITIV TERAPI VED ANGST OG FOBIER,(28.11.2016)
med fokus på angst og panikkanfall,blod-/ sprøytefobi, edderkoppfobi, flyskrekk
Les kursbeskrivelse her

FLYKTNINGER, -med traumer i bagasjen. Magne Raundalen (24.02.16)
Les kursbeskrivelse HER

SKOLEVEGRING, Trude Havik, Ph.D,(03.12.15)
Les kursbeskrivelse HER!

PERSONLIG LEDERSKAP. Lasse «Brannmannen» Gustavson
Trykk her for kursbeskrivelse

LÆR MINDFULNESS. (04.06.15)
Trykk her for kursbeskrivelse

SPISEFORSTYRRELSER (06.05.15).
Les mer her

Sorg og krisereaksjoner hos barn og unge. Atle Dyregrov (26.03.15)
Se kursbeskrivelse

SKJULT MOBBING.
Se kursbeskrivelse her

Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Forståelse, behandling, tilrettelegging. (02.10.14)
Se kurs beskrivelse her.

PERSONLIG LEDERSKAP.

Hvordan nå våre mål og ha det fint på veien dit. (22.09.14)
Se kursbeskrivelse her
Se programoversikt her

Økt selvfølelse og livskvalitet gjennom stressmestring i arbeids- og hverdagsliv(23.05.14)
Se kursbeskrivelse her

ADD / ADHD, Tourette, Asperger /Autismespekterforstyrrelser. Kognitiv funksjon / praktiske tiltak. Fokus på ungdom og voksne.(28.03.14)
Se kursbeskrivelse her

Mobbing(14.02.14) Bilder
Se kursbeskrivelse her

Flyktninger. Traumer/behov. Tiltak/behandling.(13.02.14) Bilder
Se kursbeskrivelse her

LØFT i kombinasjon med Mindfulness og Positiv psykologi(22.11.13) Bilder
Se kursbeskrivelse her

Krisepsykologi / Krisepedagogikk(01.10.13) Bilder
Se kursbeskrivelse her

Barn som pårørende og offer(30.09.13) Bilder
Se kursbeskrivelse her

LØFT(19.04.13) Bilder

Se kursbeskrivelse her

Kommunikasjon med barn og unge i krise(10.04.13) Bilder

Se kursbeskrivelse her

ADHD/ADD, Tourette, Autismespekterforstyrrelser, kognitiv funksjon og praktiske tiltak(26.10.12) Bilder og tilbakemeldinger
Se kursbeskrivelse her

Mobbing – Kurs mobbing
Se kursbeskrivelse her

ADHD/ADD, Tourette, Autismespekterforstyrrelser, kognitiv funksjon og praktiske tiltak(23.03.12) Bilder og tilbakemeldinger
Se kursbeskrivelse her

Mestringsterningen – et redskap for å takle en vanskelig hverdag(20.10.11) Bilder og tilbakemeldinger
Se kursbeskrivelse her

Kommunikasjon, selvtillit og konflikthåndtering(18.03.11) Bilder og tilbakemeldinger
Se kursbeskrivelse her

Narrativ terapi, teori og praksis(26.11.10) Bilder og tilbakemeldinger

Se kursbeskrivelse her