Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-content/plugins/wr-pagebuilder/core/core.php on line 127 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Forelesere | Trøndersk Kompetanse

Tidligere Forelesere

Andre Baraldsnes

Rådgiver ved RKBU vest – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge– psykisk helse og barnevern /UNI-Helse. Olweus-programmet.

Sonja Christie

Psykologspesialist, spesialist i klinisk nevropsykologi. Ansatt ved Universitetet i Bergen. Underviser ved Nevropsykologisk poliklinikk, og har pasienter i alle aldersgrupper, hvor Nevropsykologisk utredning er i fokus. Ved Statped Vest, har hun arbeidet med alle typer lærevansker, individrettet og med prosjekter. Spesielt innen ADHD, Tourette, Autismespekterforstyrrelser, Språkvansker, Non-verbale vansker i alle aldersgrupper. Hun har jobbet i PPT, Barnehabilitering, voksennevrologisk poliklinikk og rehabilitering ved Haukeland Universitetssykehus

Lars Dehli

Psykolog. Lang erfaring som terapaut og som foreleser bl.a. til psyk.stud. psykologer, leger, sykepleiere, lederutdanningen ved BI og i fengsel. Har også publisert flere artikler innen psykisk helse og idrettspsykologi. Medforfatter av boka «Energityvene – hvordan håndtere utmattelse i sykdom og hverdag». Tildelt Bjørn Christiansens Minnepris for særlig betydningsfullt faglig bidrag fra Norsk Psykologforening.

Atle Dyregrov

Dr. philos og spesialist i klinisk psykologi. Grunnlegger og tidligere leder ved Senter for Krisepsykologi. Tidligere tilknyttet Barneklinikken, Haukeland Univ.sykehus, bl.a. som ansvarlig for oppfølging av familier som mistet barn. Arbeidet ved Forskningssenter for Arbeidsmiljø, Helse og Sikkerhet (FAHS) Univ. i Bergen, både praktisk og forskningsmessig med kriser, katastrofer og beredskapsspørsmål. Ledet sammen med K. Dyregrov, Sorgsenteret – et forskningsprosjekt støttet av Egmont Fonden.

Tove Flack

Spesialpedagog. Universitetslektor og forsker ved Nasjonalt senter for Læringsmiljø og atferdsforskning, Univ. i Stavanger. Et av Norges ledende et av Norges ledende fagmiljø m.h.t. mobbing. Hun forsker på skjult mobbing og skriver doktorgradsavhandling om temaet.

Gunilla Fosse

Lege, spesialist i psykiatri, Dr.med.Forsker ved Nordlandssykehuset. Leder av et internasjonalt forskningsprosjekt hvor en ny behandlingsmodell for emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse testes ut.

Vigdis Galtung

Mangeårig praksis som klinisk psykolog og kursholder.Jobber med parterapi, kommunikasjon og konflikthåndtering, egenutvikling og coaching. Kjent kurs- og foredragsholder innen organisasjoner og næringsliv.

Lasse Gustavson

Ble som brannmann fanget i sitt livs mareritt. Tjue tonn propangass antente og en 1000 graders ildstorm fortærte og vansiret ansiktet og mye av kroppen hans. I et år lå han på sykehus desillusjonert av livets urettferdighet, med sitt liv og sine drømmer knust. Men det endte ikke der … I ettertid utdannet han seg innen helsepedagogikk, gruppeprosesser, krisehåndtering og coaching. Har jobbet tett på mennesker som har opplevd traumer og kriser, bl.a. på Utøya. Har bl.a. mottatt veiledning og utdanning i briefing av Atle Dyregrov, Senter for krisepsykologi.

Asle Halvorsen

Psykolog v. Seksjon for spiseforstyrrelser Haukeland Univ.sykehus. Han er sentral i utvikling av behandlingstilbudet i Helse Vest og i behandling av de mest alvorlig syke. Samarbeider tett med C. Fairburn og R. Dalle Grave, markante personer i utvikling av evidensbaserte beh.metoder av spiseforstyrrelser. Halvorsen veileder behandlere som arbeider med pasienter med spiseforstyrrelser og som foredragsholder i hele landet.

Trude Havik

Ph.d i spesialpedagogikk, tidligere høyskolelektor, nå postdoktor Læringsmiljøsentret ved UiS. Bakgrunn fra bl.a. PPT, skole og habilitering. Har forsket på skolevegring med doktorgrad i temaet, forsker nå på klasseledelse.

Christopher Laugsand de Lange

Psykolog. Jobber med kognitiv terapi og metakognitiv terapi. I tillegg underviser han og holder kurs.

Han har erfaring fra bl.a. akuttpsykiatri, psykiatri og rus, rehabiliteringsinstitusjon for kreftoverlevende og smertepasienter.

Christopher har jobbet mye med utmattelse, kreftpasienter og mennesker med kroniske smertetilstander, ME og utbrenthet.

Gro Johnsrud Langslet

Psykolog. Langslet har jobbet med LØFT i over 20 år, både som klinisk psykolog og organisasjonspsykolog. Hun var den første i Norge som anvendte Løsningsfokusert tilnærming / LØFT i organisasjoner og næringsliv. Hun introduserte ordet LØFT, og grunnla etter hvert LØFT-instituttet. Hun brakte metoden med seg fra klinikken, hvor hun hadde opplevd forbløffende resultat, over til arbeidsliv og organisasjonspsykologi. Metoden har etter hvert blitt svært utbredt. Parallelt har tilnærmingen blitt mer utvannet. I sin siste bok «Løft på sitt beste», presenterer hun et nyansert bilde av metodikken, hvor hun bl.a. tar avstand fra en overfladisk måte å praktisere den på. Hun viser samtidig med tydelighet hvilke utfordringer LØFT kan brukes i forhold til. Fra terapi til arbeidsliv, fra dagligliv og inn i skolen.

Gerd Nysether

Klinisk sosionom, familieterapaut og helsepedagog. Fagkonsulent i helsepedagogikk ved Lærings- og mestringssentret, HNT.

Magne Raundalen

Spesialist i klinisk psykologi. Mange års erfaring med mennesker i krisesituasjoner. Har arbeidet med mennesker i krigssoner, samt med flyktninger i Norge. Internasjonalt anerkjent for utviklingsarbeid med krigsrammede og traumerammede generelt. Har bl.a. vært konsulent for Unicef, Røde Kors, Redd Barna og Norsk Folkehjelp, samt president i den norske UNICEF-komiteen. Utnevnt til Kommandør av St. Olavs Orden for sitt arbeid. Æresmedlem i Norsk psykologforening.

John-Håkon Schultz

Doktorgrad i spesialpedagogikk. Professor i pedagogikk, Universitetet i Tromsø, seniorforsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKTVS). Tidligere leder av PP-tjenestens kriseteam i Oslo. Har sammen med Magne Raundalen skrevet flere lærebøker om barn i krise, og de har samarbeidet om klinisk arbeid med elever som har opplevd traumer. Hans forskning omfatter hvordan traumer påvirker læring samt utforming av krisehåndtering innenfor en pedagogisk kontekst, hvor han bl.a. har forsket på skolens oppfølging av overlevende etter Utøya. Han leder et forskningsprosjekt om utvikling og implementering av skolebaserte intervensjoner for traumatiserte

Reidar Selbekk

Psykolog. Han har mangeårig praksis som klinisk psykolog, samtidig som han har fungert som veileder innen narrativ terapi flere steder i landet. Han er bl.a. en kjent kursholder fra Norsk Psykologforenings spesialistutdanning, samt ved Institutt for Aktiv Psykoterapi.

Hege Solberg

”årets sykepleier” Helse Nord-Trøndelag 2011. Mestringsterningen.

Sigurd Stubsjøen

Psykolog og forfatter. Terapi, veiledning og ledelsesutvikling. En av landets ledende fagpersoner innen NLP og Hypnose.

Rita Tellefsdal

Master i Psykologi, Coach. Coaching og terapi, gruppekonflikter, familietvister. Hun arbeider med alvorlig syke i livets siste fase.Foreleserne har mange års erfaring med vanskelige problemer som smertebehandling, palliativ-behandling, suicidalitet, depreson, angst, psykiske lidelser generelt, med bl.a. å bryte fastlåste mønstre og få frem ressurser for å gi den best ønskelige forandring.

Mia Tørnblom

En av Nordens fremste veiledere og forelesere innen ledelse og personlig utvikling. Hennes bøker er solgt i over 1 million eksemplarer. Hun leder MT-gruppen og et titalls medarbeidere som jobber med individ- og lederutvikling. Hun er opptatt av viktigheten av å ha en god selvfølelse for å få et bedre liv – både privat og i jobbsammenheng. Kåret til Årets Taler i Sverige, Årets motivator i Norge.