Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-content/plugins/wr-pagebuilder/core/core.php on line 127 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Mestringsterningen - 20.10.11 | Trøndersk Kompetanse

Mestringsterningen – 20.10.11

Trøndersk Kompetanse har gleden av å invitere til kurs

Mestringsterningen

 – et redskap for å takle en vanskelig hverdag
Praktisk anvendelse og konkretisering av Løft-metoden

Tid og sted
Torsdag 20.10.11, kl. 900 – 16.00, Orkdal rådhus (kaffe og vafler fra 8.30).

Kursholdere

 • Gerd Nysether, klinisk sosionom, familieterapaut og helsepedagog.
  Fagkonsulent i helsepedagogikk ved Lærings- og mestringssentret, HNT.
 • Hege Solberg, ”årets sykepleier” Helse Nord-Trøndelag 2011.

Foreleserne har sammen med fagpersoner og brukere utviklet konseptet ” Skipper på egenskute”, ved Helse Nord-Trøndelag. Arbeidet har vakt internasjonal interesse blant behandlere og fagfolk, og er bl.a. referert i boken ”Working with children and teenages..”, av Judith Milner og Jackie Bateman. For nærmere informasjon www.hnt.no

Målgrupper

 • Fagpersonell som arbeider i forhold til mennesker med kronisk eller langvarig sykdom, langtidssykmeldte, nedsatt funksjon fysisk, kognitivt eller psykisk, livsstilsendringer.
 • Leger, psykologer, sykepleiere, helsesøstre, fysio- og ergoterapauter, PPT, spes.ped.koordinatorer, ledere, arbeidsgivere.
 • Kommunalt behandlingsapparat generelt, med henblikk på samhandlingsreformens utfordringer.
 • Personer med langvarig kronisk utfordring / sykdom
 • Pårørende som må takle en utfordrende hverdag.
 • Foreldre til barn med kronisk sykdom / vansker.

Personer som ønsker et verktøy for bedre mestring av en krevende hverdag.

LØFT, løsningsfokusert tilnærmning

Sentrale i fremveksten av LØFT er Steve de Shazer og Insoo Kim Berg. Løsningsfokuserte intervensjoner har en bred appell og blir anvendt i forhold til et bredt spekter av kliniske problemstillinger. Det er kjent som en effektiv strategi for å skape endringer raskt, med hensikt å skape vekst og utvikling gjennom menneskers iboende ressurser, løsningskompetanse og kvaliteter.

Mestringsterningen er et verktøy, som brukerne kan ta med seg hjem og også jobbe med selv. Ved Helse Nord – Trøndelag er metoden bl.a. brukt i forhold til MS, ME, kroniske ryggplager, overvekt, Tinitus og diabetes. Den er et verktøy for å håndtere bekymringer og oppmuntre seg selv og sette seg mål i en utfordrende hverdag. Ta styringen for å bli ”Skipper på egen skute”..

Verktøyet har et bredt nedslagsfelt og er anvendbart i forhold til ulike utfordringer.

Det kan brukes av behandlere, helsepersonell, hjelpere, og av personer selv som er rammet av utfordringer, for å mestre en vanskelig hverdag der livet må gå videre.

 • Kurset er praktisk rettet og veksler mellom innlegg med teori og sekvenser der det øves på samtaleformen. Det fokuseres på hvordan styrke brukernes selvbilde, hvor arbeidsmåten bidrar til at personer henter fram styrke og ressurser, som kan gi kraft og ideer til endring og mestring i en krevende hverdag.

Pris kr. 1200.- inkl. lunch, kaffe / te, kaker, frukt.

Alle får med seg ”Mestringsterningen”.

Påmelding
Via e-post til mari@tronderskkompetanse.no eller på telefon 46 92 21 76.
Påmeldingsfrist: 06.10.11, påmeldingen er bindende fra denne dato.
Oppgi fakturaadresse ved påmelding.
Trøndersk Kompetanse, www.tronderskkompetanse.no

Velkommen