Om oss

Mari Elin Sterten
Psykologspesialist / leder

Psykolog (cand pcyhol) og pedagog (cand polit). Spesialist i klinisk voksenpsykologi. Spesialist i klinisk psykologarbeid i skolen. Praksis: Habilitering, Arbeidspsykologi, nevropsykologi, gerontopsykologi, voksenpsykiatri, Ppt kommunalt og regionalt. Privat praksis i bl.a skolepsykologi. Undervisning, veiledning, debrief, kursholder internt og eksternt. Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.

Erling Magne Sterten
Vernepleier

Videreutd Rus, Kvalitetsrådgivning helseforetak. Praksis Voksenpsykiatri, gerontopsykologi, ledelse habilitering og DPS. Veildning atferdsvansker, tilrettelegging. HMS, Kvalitetsrådgivning.

Jenny Margrethe Westad
Spesialsykepleier

Praksis fra infeksjonsavdeling, geriatri, kreftsykepleie, operasjon. Ullevål sykehus. Radiumshospitalet. Kunstutdanning, veledning-og støttearbeid i forhold til seksuelle overgrep, eget foretak dermatologi i samarbeid med hudlege

Inger Margrethe Meland
Tannpleier / kurssekretær

Videreutdanningpedagogisk veiledning. Folkehelsekontakt Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Liv Dagny Sterten
Biolog

Praksis forvaltning, undervisning grunnskole og vgs. Saksbehandler NAV.

Einar Sterten
Student

Praksis fra habilitering og barneskole i Kina. Kinastudier, språk, kultur. Biologi.

Marthe Groven
Grafisk designer

Ansvarlig for visuell profil fra 2017.