Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-content/plugins/wr-pagebuilder/core/core.php on line 127 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 ADD / ADHD, Tourette, Asperger /Autismespekterforstyrrelser. Kognitiv funksjon / praktiske tiltak. Fokus på ungdom og voksne. | Trøndersk Kompetanse

ADD / ADHD, Tourette, Asperger /Autismespekterforstyrrelser. Kognitiv funksjon / praktiske tiltak. Fokus på ungdom og voksne.

Kognitiv funksjon og praktiske tiltak

Sted: Orkdal Kulturhus, Allfarveien 1, 7300 Orkanger
Tid: Fredag 28.mars, kl. 09.00 – 16.00 (registrering, kaffe fra 8.30).
Målgrupper: Psykologer, Leger, Helsepersonell (psykiatri /rus /habilitering) Pedagogisk personell,
Barnevern, fosterhjem / bv.instinstitusjoner, Boenheter, Politi, Kriminalomsorg, NAV,
øvrige interesserte.

Kursholder: Sonja Christie. Psykologspesialist, spesialist i klinisk nevropsykologi
Ansatt ved Universitetet i Bergen. Underviser ved Nevropsykologisk poliklinikk, og har pasienter i alle
aldersgrupper, hvor Nevropsykologisk utredning er i fokus. Ved Statped Vest, har hun arbeidet med alle typer
lærevansker, individrettet og med prosjekter. Spesielt innen ADHD, Tourette, Autismespekterforstyrrelser,
Språkvansker, Non-verbale vansker i alle aldersgrupper. Hun har jobbet i PPT, Barnehabilitering,
voksennevrologisk poliklinikk og rehabilitering ved Haukeland Universitetssykehus.

Christie var en meget inspirerende foreleser på SAMTAK, PPTs kompetansehevingsprogram 2000-2001, på
fordypningsprogrammet ”sammensatte lærevansker”. Foruten stor faglig kompetanse, var hennes evne til å
formidle stoffet på en forståelig og inspirerende måte unik. Hun evnet å gjøre nevropsykologi som fag og språk
tilgjengelig for andre faggrupper, gi innsikt i ulike kognitive funksjoner og deres utslag i en praktisk hverdag,
parallelt med et stort fokus på tiltak. Hun har tidligere hatt fulltegnede kurs hos Trøndersk kompetanse, med
meget gode tilbakemeldinger, hvor man dessverre ikke kunne gi plass til alle.

Innhold:

  • FOKUS større barn, ungdom, voksne.
  • Fellestrekk mellom de ulike diagnosene
  • Organisk grunnlag / kognitiv funksjon.
  • Hvordan vanskene kommer til uttrykk i praksis.
  • Hvordan møte vanskene i praksis, gjennom tilrettelegging og tiltak.

Mange faggrupper har etter hvert blitt godt kjent med diagnosekriteriene, og mange har sett hvordan vanskene
kan komme til uttrykk i praksis. Mange savner imidlertid en større forståelse av hvorfor ting blir vanskelig, samt
fokus på tilrettelegging og tiltak. Kursets målsetning er å bidra til en nærmere forståelse av hva gruppene sliter
med og hvorfor, samt å gi deltakerne redskap for tilrettelegging og tiltak i hverdagen. Utfordringene ved disse
diagnosene vil variere / – forandre seg med alder. Ofte er det utfordringene ved diagnosetidspunkt, – ofte i
barnealder som blir satt i fokus, og som folk derfor kjenner best til. Større barn, ungdom og voksne har ofte noe
andre utfordringer, samtidig som mange strever på skolen, faller ut av VGS og arbeidsliv.

Kurset vil også kunne bidra til en nærmere forståelse av nevropsykologi generelt,
– ulike kognitive funksjoner og hvordan de kommer til uttrykk i praksis.
Mange av tiltakene vil også kunne brukes i forhold til andre grupper med lignende utfordringer.
Eks. oppmerksomhet, uro, sosial funksjon, behov for forutsigbarhet / rigiditet, atferdsvansker etc.

Kurset søkes godkjent av Norsk psykologforening som vedlikeholdskurs for
psykologpesialister.

Pris: Kr. 1750 pr. pers. Inkl. kaffe/ te, frukt / kaker, lunch.
Påmelding: e-post til mari@tronderskkompetanse.no eller på telefon 46 92 21 76.
Påmeldingsfrist: mandag 10.mars, påmeldingen er bindende etter denne dato.
Ved 3 fra samme arbeidsplass, eks. samme BUP, DPS, skole, går nr. 4 gratis.
20% rabatt for heltidsstudenter.

Velkommen
www.tronderskkompetanse.no