Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-content/plugins/wr-pagebuilder/core/core.php on line 127 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Mobbing | Trøndersk Kompetanse

Mobbing

Sted: Orkdal Rådhus, Allfarveien 1, 7300 Orkanger
Tid: Fredag 14.februar, kl. 09.00 – 16.00 (registrering, kaffe fra 8.30).
Målgrupper: Psykologer, barnehager, skoler, PPT,
Kommunalt helsevern, helsesøstre, psykiatri, barnevern,
Spesialisthelsetjenesten, BUP, habiliteringstjenesten.
Idrettsledere / fritidsledere. Foresatte.

Kursholder: Andre` Baraldsnes, Rådgiver ved RKBU vest – Regionalt
kunnskapssenter for barn og unge– psykisk helse og barnevern /
UNI-Helse. Olweus-programmet.

Aktuelt
• 42.000 barn og unge mobbes regelmessig i Norge / 7 % av norske skolebarn.
• Mobbeatferd er gjenkjennbart i 5-årsalderen
• Å bli utsatt mobbing kan gi alvorlige fysiske og psykiske skader på lang sikt.
• Mange får lavt selvbilde, depresjoner og posttraumatiske lidelser, PTSD.
• Både innen psykiatrien og blant de mange som forsøker å ta livet sitt,
er det høyt innslag av mobbeofre.
• Utestenging er en form for mobbing som rammer ekstra hardt.
• Å oppdage tidlig når barn og unge blir utestengt kan være avgjørende
• Mobbing påvirker læring og skoleprestasjoner.
• Frafall i videregående skole øker med mengde mobbing man har vært utsatt for.
• Man har større sjanse for å falle utenfor arbeidslivet..
• På skoler preget av mobbing scorer elevene i snitt én karakter lavere.
• Mobbing får ikke bare store konsekvenser for den som mobbes, men også for hele familien.
• Kunnskap og handlingskompetanse om mobbing er viktig for barnehager, skoler,
instanser som jobber direkte og indirekte opp mot barnehager, skoler,
personer som jobber med barn og unge på arenaer som idrett, kultur,
fagfolk som jobber med den som mobbes og familien.
Innhold
• Hva er mobbing. Hvordan skille mobbing fra voldsom lek, konflikter o.l.
• Hva er skjult / usynlig mobbing.
• Hvordan oppdage, forholde seg til og forebygge skjult mobbing.
• Hvordan skiller jenter seg fra gutter i måten å mobbe på.
• Å mobbe ved hjelp av teknologi. Myter og fakta.
• Tiltak mot mobbing. Akutt og som systemarbeid.
• Hvordan gripe inn. Alternativer til å gripe direkte inn. Bruk av sanksjoner
• Samarbeid heim, skole, aktuelle instanser.
• Mobbing, selvoppfatning og psykisk helse
• Hvor alvorlig er det å bli mobbet. Konsekvenser her og nå. Langsiktige konsekvenser.

Kursholder benytter oppdatert forskning og sin lange erfaring til å gi ny og spennende kunnskap om
mobbing, samt de beste rådene i forhold til forebygging og problemløsning.

Pris: Kr. 1575 pr. pers. Inkl. kaffe/ te, frukt / kaker, lunch.
Påmelding: e-post til mari@tronderskkompetanse.no eller tlf. 46 92 21 76.
Påmeldingsfrist: fredag 24.januar. Bindende påmelding etter denne dato.
Ved 3 fra samme arbeidsplass, eks. samme BUP, DPS, skole, går nr. 4 gratis.
Heltidsstudenter og private 20 % rabatt.

Velkommen

www.tronderskkompetanse.no