Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-content/plugins/wr-pagebuilder/core/core.php on line 127 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Flyktninger. Traumer/behov. Tiltak/behandling. | Trøndersk Kompetanse

Flyktninger. Traumer/behov. Tiltak/behandling.

Avisartikkel fra Avisa ST:

http://www.avisa-st.no/nyheter/article8955517.ece

Samling for ulike fagmiljø på området traumatisk stress og flyktningehelse / migrasjon

Sted: Orkdal Kulturhus, Orkdal
Tid: Torsdag 13.februar, kl. 09.00 – 16.00 (kaffe og registrering fra 08.30).

Målgrupper: Psykologer, Psykiatri, Kommunale helse- og sosialtjenester, Barnevern,
Helsesøstre, Flyktningehelsetjenester, PPT, Barnehager, Skoler, Politi,
Mottak Mottakskommuner

Foreleser: Magne Raundalen, Senter for krisepsykologi
Aktuelt:
I psykiatrisk og psykososialt arbeid med flyktninger møter en mennesker med forskjellig kulturbakgrunn som kan streve med alvorlig traumatisering etter store tap, overgrep, tortur eller krigshandlinger. En eksiltilværelse preget av store omveltninger og usikker framtid er en ytterligere belastning. Ubearbeidede traumer gir ytterligere sårbarhet i forhold til nye og stressende livssituasjoner. Enslige mindreårige er spesielt sårbare.
Det skal ivaretas nasjonale forpliktelser i forhold til Flyktningkonvensjonen og Menneskerettighetene, for å fremme god
helse og en meningsfull hverdag for flyktninger. Aktuelt lovverk: Pasientrettighetsloven § 2.1,
Kommunehelsetjenesteloven, Lov om spesialisthelsetjenester, Barnevernloven § 3.1

Innhold

  • De aller minste, de litt større barna, ungdom, enslige mindreårige, voksne
  • Psykososial tilpasning, utfordringer / behov, belastninger i hverdagen
  • Veiledning, integrering, samtaler om identitet, tilskuer vs. deltager, holdninger.
  • Skadet oppvekst, tilknytning og utvikling. Foreldreveiledning.
  • Traumebehandling. Sette sammen og lede ulike traumegrupper. Verktøy, metoder.
  • Nytt fra Traumeforskning, traumers påvirkning på hjernens utvikling
  • Kommuner, barnehager og skolers utfordringer.

Kurset vil også kunne være nyttig i forhold til traumer og traumebehandling generelt.
Kurset søkes godkjent av Norsk Psykologforening som vedlikeholdskurs for psyk.spes.

Pris: Kr. 1750 pr. pers. Inkl. lunsj.
Påmelding: e-post til mari@tronderskkompetanse.no / tlf. 469 22 176. Oppgi fakturaadresse.
Påmeldingsfrist: 25.januar. Påmeldingen er bindende etter denne dato.
Ved 3 fra samme arbeidsplass, eks. samme BUP, DPS, skole, går nr. 4 gratis.
20 % rabatt for heltidsstudenter

 

Velkommen

www.tronderskkompetanse.no