Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-content/plugins/wr-pagebuilder/core/core.php on line 127 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Krisepsykologi / Krisepedagogikk | Trøndersk Kompetanse

Krisepsykologi / Krisepedagogikk

-bedre hjelp til barn og unge som lever under harde vilkår

Sted: Orkdal Kulturhus, v. Orkdal Rådhus, Orkdal.
Tid: Tirsdag 01.oktober, kl. 09.00 – 16.00. (Kaffe og registrering fra 08.30).

Målgrupper: Psykologer, Barnevern, Helsepersonell (psykiatri, somatikk, rus)
Kriseteam, Krisesentra, Kriminalomsorg, Politi,
PPT, Barnehage, Skole, Interesseforeninger, fosterhjem, foresatte

Kursholdere: Magne Raundalen, barnepsykolog knyttet til Senter for Krisepsykologi.
Ble i 2000 utnevnt til Kommandør av St. Olavs Orden for sitt arbeid for barns beste.
John-Håkon Schultz, doktorgrad i spesialpedagogikk. Tidl. leder av Oslo-kommunes
kriseteam. Arbeider som forsker ved nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk
stress i Oslo og ved Univ. I Tromsø.

Foreleserne opererer generelt med 3 grader av kriser:
1. Nasjonale og internasjonale kriser, med sterk mediedekning som angår alle.
Eks. World Trade Center, Tsunamien,
2. Nasjonale og internasjonale kriser med sterk mediedekning som angår alle, barn involvert.
Eks. Baneheia, familiedrap, Utøya, Skolemassakrer.
3. Barn som pårørende: eks. alvorlig syke fam.medlemmer, ulykker, død, selvmord, kriminelle i familien
Barn som offer: eks. alvorlig syk, utsatt for ulykker, overgrep, turbulente skilsmisser, omsorgssvikt
Klassen som pårørende: eks. medelever utsatt for overgrep, sykdom, ulykke, død.

Innhold
 Vente og se- eller gå og se? Åpne for å forstå – lukke for å få fred. Helsefremmende
kommunikasjon. Råd for selvhjelp
 Den formbare hjernen. Hva gjør frykt med hjernen? Hvordan virker stress? HPA-systemet.
 Ulike krise-reaksjoner. Traume- PTSD. Rett hjelp til rett tid. Hvem trenger oppfølging, hvilke
tiltak, hvem trenger langtidsoppfølging. Henvisningsårsaker ved traume traumereaksjoner
 Kan vi snakke med barn om alt? Sentrale begrep: Tankesykdommer, feiltanker, tankestopping,
ryddemaskin, gass og brems.
 Barn i media-alderen. Hva skal vi si til de små om selvmord? Voldseksponerte barn.
 Krisehåndtering. Beredskapsplaner. Skolens krisehåndtering. Avlastningssamtalen trinn for trinn. Krisepedagogiske metoder. Personalet i krise.

Kurset søkes godkjent av Norsk Psykologforening som vedlikeholdskurs for psyk.spes.

Pris: Kr. 1650 pr. pers. Inkl. lunsj.
Påmelding: mari@tronderskkompetanse.no / tlf. 469 22 176. Husk fakturaadresse.
Påmeldingsfrist: 9.sept. Påmeldingen er bindende etter denne dato.
Ved 3 påmeldte fra en arbeidsplass, går nr. 4 gratis.
20 % rabatt til heltidsstudenter.

Velkommen
www.tronderskkompetanse.no