Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-content/plugins/wr-pagebuilder/core/core.php on line 127 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /customers/f/e/c/tronderskkompetanse.no/httpd.www/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Barn som pårørende og offer, 30.09.13 | Trøndersk Kompetanse

Barn som pårørende og offer, 30.09.13

-hvorfor og hvordan snakke med dem

Jfr. Barnekonvensjonen artikkel 12, Barnelova § 31, Barnevernlova § 6.3,
Opplæringsloven § 9a. Helsepersonell-loven § 10A. Spesialisthelsetjeneste-loven § 3-7a.
Merk spesielt: nytt i Barnevernsloven, barns rett til medvirkning.

Sted: Orkdal Kulturhus, v. Orkdal Rådhus, Orkanger.

Tid: Mandag 30. september, kl. 12.00 – 15.30

Målgrupper: Psykologer, Barnevern, Politi, Barnejurister, Barnehus, Krisesentra, Kriminalomsorg,
Kommunale kriseteam, helsestasjoner, Helsepersonell (psykiatri, somatikk, rus),
pedagogisk personell.

Kursholder: Psykolog Magne Raundalen, Senter for krisepsykologi, Bergen.
Har utgitt flere bøker og faglige artikler. Ble i 2000 utnevnt til Kommandør av St. Olavs
Orden for sitt arbeid. Raundalen har arbeidet med foreldreveilednings-programmert til
Barne- og familiedepartementet, og ledet i 2012 ekspertutvalget som leverte NOU 2012:
«Bedre beskyttelse av barns utvikling.»

Tema
Barn som pårørende: eks. alvorlig syke familiemedlemmer, ulykker, død, selvmord, kriminelle i familien
Barn som offer: eks. alvorlig syk, utsatt for ulykker, overgrep, turbulente skilsmisser, omsorgssvikt /
omsorgsovertagelse.

Innhold
 Aktuelt lovverk, om å snakke med barn og ivareta deres rettigheter
 Nytt prinsipp i barnevernloven vedtatt: Barns medvirkning. Krav til oppdatert kompetanse.
 Hvorfor snakke med barn? – Med bakgrunn i barns utvikling og traumeforskning.
 Hvordan snakke med barn. – Akutt / sub-akutt

Kurset søkes godkjent av Norsk Psykologforening som vedlikeholdskurs for
psykologspesialister.

Pris: Kr. 750 pr. pers.
Påmelding: mari@tronderskkompetanse.no / tlf. 469 22 176. Husk fakturaadresse.
Påmeldingsfrist: Mandag, 9.sept. Påmeldingen er bindende etter denne dato.

Deltakere på kurset får 20 % rabatt på heldagskurs med Raundalen og Schultz 01.10.13, Orkdal.


Velkommen
www.tronderskkompetanse.no