Velkommen til Trøndersk Kompetanse

Kurs og kompetanseutvikling innen psykologi og relaterte fag.
Våre forelesere har meget høy faglig og pedagogisk kompetanse, vi velger de fremste innen sine områder. Vi er meget konkurransedyktige på pris.

Landsdekkende kurs
Vårt utgangspunkt var kurs i Midt-Norge, med kurssted Trondheim og Orkdal. Vi har imidlertid blitt landsdekkende, med deltakere fra de fleste fylker.

Streaming
Vårt nyeste tilbud er straming av kursene. Mange har etterspurt dette, og vi har nå gleden av å kunne tilby dette. Da kan kursene følges direkte hvor som helst i landet, på PC, Mac, mobil osv.

Mange velger å arrangere lokale kurs andre steder i landet hvor de følger våre kurs på streaming vis storskjerm. Man slipper da reiseutgifter, kan ta med flere på kurs og slår seg f.eks. sammen tverretatlig i en kommune.

Psykologer / psykologspesialist
De fleste kurs tilfredstiller kravene til vedlikeholdskurs for psykologspesialist og godkjennes av Norsk psykologforening.

Tverrfaglig og tverretatlig kompetanse og nettverksbygging.
Vi har stor tro på at gode samordnede tjenester med høy kompetanse tverrfaglig og tverretatlig påvirker brukernes psykiske helse, og kan forebygge uheldig sykdomsutvikling. Gode lokale helsetjenester og pedagogiske tjenester i samarbeid med spesialisthelsetjenesten og ulike kompetanse sentra. I den grad det er mulig arrangerer vi derfor tverrfaglige og tverretatlige kurs, hvis det ikke er rene behandlingskurs.

Målgrupper
Psykologer, leger, helsepersonell, pedagogisk personell, ledelse, personer som jobber i relasjon til andre. Målgruppene vil også være avhengig av type kurs.