Velkommen til Trøndersk Kompetanse

Kurs og kompetanseutvikling innen psykologi og relaterte fag.
Våre forelesere har meget høy faglig og pedagogisk kompetanse, vi velger de fremste innen sine områder. Vi er meget konkurransedyktige på pris.

Landsdekkende kurs
Vårt utgangspunkt var kurs i Midt-Norge, med kurssted Trondheim og Orkdal. Vi har imidlertid blitt landsdekkende, med deltakere fra de fleste fylker.

Streaming
Vårt nyeste tilbud er streaming av kursene. Våre kurs kan nå følges direkte hvor som helst i landet, på PC, Mac, mobil osv. Våre kurs har, foruten i store deler av landet også vært fulgt via stream på Grønland og på det norske anlegget på Sydpolen.

Psykologer / psykologspesialist
De fleste kurs tilfredstiller kravene til vedlikeholdskurs for psykologspesialist og godkjennes av Norsk psykologforening.

Tverrfaglig og tverretatlig kompetanse og nettverksbygging.
Vi har stor tro på at gode samordnede tjenester med høy kompetanse tverrfaglig og tverretatlig påvirker brukernes psykiske helse, og kan forebygge uheldig sykdomsutvikling. Gode lokale helsetjenester og pedagogiske tjenester i samarbeid med spesialisthelsetjenesten og ulike kompetanse sentra. I den grad det er mulig arrangerer vi derfor tverrfaglige og tverretatlige kurs, hvis det ikke er rene behandlingskurs.

Målgrupper
Psykologer, leger, helsepersonell, pedagogisk personell, ledelse, personer som jobber i relasjon til andre. Målgruppene vil også avhenge av type kurs.